Rosenmetoden är en mjuk kroppsbehandling som syftar till att hitta och hjälpa till att lösa upp spänningar – gamla och nya – i kroppen. Metoden kan också bidra till att de känslor som spänningarna orsakats av kan få plats och komma till ytan.

Även andningen påverkas när vi är spända och stressade. Automatiskt andas vi kortare/mindre andetag vilket kan leda till att muskler och organ får mindre syre – och blir ännu mer spända. Rosenmetoden syftar till att sänka stressnivån och spänningarna i musklerna. detta påverkar i sin tur även andningen positivt.

Men Rosenmetodens mjuka behandlingsteknik är bra på fler sätt. Forskning har visat att beröring är positivt för hormonproduktionen i kroppen. Kortisol – ett stresshormon minskar medan Oxytocin – ett må bra-hormon – ökar. Beröring höjer även immunförsvaret.

Rosenmetoden har utvecklats av Marion Rosen, legendarisk kroppsterapeut. Sedan början av 80-talet bedrivs utbildningen i Sverige av Axelssons gymnastiska institut.

Tankarna bakom Rosenmetoden är inte nya. Redan i början av förra seklet fastslog psykoanalytikern Wilhelm Reich att bortträngingar, muskelspänningar och en hämmad andning påverkar en människa till både kropp och själ. Han myntade begreppet muskelpansar, som han definierade som det mänskliga försvaret mot svåra upplevelser och traumatiska minnen.

Marion Rosen upptäckte hur hon med mjuk beröring av detta muskelpansar kunde frigöra bakomliggande känslor och upplevelser och befria människor från både fysiska och psykiska blockeringar.